Mình là ai

Hế lô mọi người. Mình là Danh hay là Johnson đều đúng. Mình là một người trẻ đang tìm kiếm những giá trị sống, đang ngày đêm cố gắng sao cho tốt hơn. Blog này chính là nơi để mình chia sẻ một phần cuộc sống của mình.

Có thể, mình sẽ không thành công hay trở nên hay nổi tiếng nhưng blog này sẽ là nơi ghi lại hành trình trưởng thành của một đứa nhà quê học đòi lên “xì phố”. Mọi người, đặc biệt là người trẻ như mình và các bạn hãy trở nên tích cực, yêu đời và tài năng hơn nữa để cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có ích hơn.

_Danh_